USG kĺbov novorodencov

0948 943 091

Ortopedické vyšetrenie bedrových kĺbov zahŕňajúce aj ultrazvukové vyšetrenie musí novorodenec absolvovať najneskôr do 3. týždňa života.

Vykonáva sa ako jedno z prvých vyšetrení v živote dieťaťa.


Preventívne screeningové vyšetrenie zamerané na skorú diagnostiku dysplázie bedrových kĺbov. 

Dysplázia bedrového kĺbu /DDH - Developmental Dysplasia of the Hip/ je vývojová porucha, pri ktorej dochádza k chybnému vývoju jamky a hlavy stehnovej kosti v bedrovom kĺbe.

Vyšetrenie sa skladá z klinickej časti, kde vyšetrujeme postavenie a dĺžku dolných končatín, obmedzenie hybnosti v bedrovom kĺbe, následne sa vykonáva ultrazvuk bedrových kĺbikov, ktoré určí zrelosť bedrových kĺbov a odhalí prípadné ochorenie. 

Sonografické vyšetrenie je nebolestivé a trvá približne 15min.

Dohodnúť si termín

0948 943 091