Osteodenzitometria

0948 943 091

 • zobrazovacia metóda na meranie hustoty kostnej hmoty
 • stanovenie množstva tuku a jeho rozloženie v tele
 • stanoví stupeň rednutia kosti, riziko zlomenín a následne odporučíme vhodnú liečbu
 • vyšetrenie je nebolestivé, trvá niekoľko minút 
 • nízka radiačná záťaž

Celotelový kostný denzitometer HORIZON

Najmodernejší prístroj merania hustoty kosti v Nových Zámkoch, Bitúnkova 13, 1.poschodie v poliklinike

Indikácie vyšetrenia

 • deficit estrogénov: predčasná menopauza (< 45 rokov), prolongovaná sekundárna amenorrea (> 1 rok), primárny hypogonadizmus
 • liečba kortikoidmi dávkou 5 mg Prednizonu a viac, ktorej trvanie sa predpokladá viac ako 3 mesiace, a to ešte pred začatím liečby
 • anamnéza zlomeniny krčka stehennej kosti u matky
 • nízky body mass index (BMI < 19 kg/m2)
 • všetky ochorenia asociované s osteoporózou : anorexia nervosa, malabsorbcia, primárna hyperparathyreóza, difúzne ochorenia spojiva, reumatoidná artritída, chronické zápalové ochorenia čreva, posttransplantačný syndróm, chronická renálna insuficiencia, hypetyreóza, prolongovaná imobilizácia, Cushingov syndróm, chronické hepatopatie, myeloprolifaratívne ochorenia, genetické a iné metabolické ochorenia kostí
 • podozrenie na osteoporózu z RTG snímky alebo nález vertebrálnej deformity
 • zlomenina femuru, chrbtice alebo predlaktia po neadekvátnej traume
 • významná strata výšky alebo torakálna kyfóza
 • monitoring liečby antiporotikami
 • chronické užívanie liekov (antikoagulancia, antiepileptiká, tyroidálne hormóny, imunosupresíva, cytostatiká)
 • ženy nad 65 rokov
 • muži nad 70 rokov

Dohodnúť termín 

0948 943 091