Osteodenzitometria

0948 943 091

Celotelový kostný denzitometer HORIZON

Najmodernejší prístroj merania hustoty kostí a zloženie tela v Nových Zámkoch, Bitúnkova 13, poliklinika 1.poschodie 

 • zobrazovacia metóda na meranie hustoty kostnej hmoty u detí i dospelých 
 • stanoví stupeň rednutia kosti, riziko zlomenín a následne odporučíme vhodnú liečbu
 • bočný sken chrbtice - hodnotenie deformít stavcov

 • Body composition - meranie zloženia tela- kosti, svalstvo, tuk a jeho rozloženie v tele
 • vyšetrenie je nebolestivé, trvá niekoľko minút 
 • nízka radiačná záťaž

Indikácie:

 •  predčasná menopauza (< 45 rokov), prolongovaná sekundárna amenorrea (> 1 rok)
 • liečba kortikoidmi dávkou 5 mg Prednizonu a viac, ktorej trvanie sa predpokladá viac ako 3 mesiace, a to ešte pred začatím liečby
 • anamnéza zlomeniny krčka stehennej kosti u matky
 • nízky body mass index (BMI < 19 kg/m2)
 • všetky ochorenia asociované s osteoporózou : anorexia nervosa, malabsorbcia, primárna hyperparathyreóza, difúzne ochorenia spojiva, reumatoidná artritída, chronické zápalové ochorenia čreva, posttransplantačný syndróm, chronická renálna insuficiencia, hypetyreóza, prolongovaná imobilizácia, Cushingov syndróm, chronické hepatopatie, myeloprolifaratívne ochorenia, genetické a iné metabolické ochorenia kostí


 • podozrenie na osteoporózu z RTG snímky alebo nález vertebrálnej deformity
 • zlomenina femuru, chrbtice alebo predlaktia po neadekvátnej traume
 • významná strata výšky alebo torakálna kyfóza
 • monitoring liečby antiporotikami
 • užívanie liekov (antikoagulancia, antiepileptiká, tyroidálne hormóny, imunosupresíva, cytostatiká)
 • ženy nad 65 rokov
 • muži nad 70 rokov


BODY COMPOSITION - MERANIE TELESNÉHO ZLOŽENIA


Stanovenie vybraných parametrov  tela (svalstvo, tuk a ich vzájomný pomer v rôznych častiach tela). 

Bežne používané hodnotenia na výpočet ideálnej hmotnosti človeka, vrátane BMI, nedokážu určiť pomer svalovej hmoty k tuku. 

Človek môže mať "nadváhu", ktorá však nemusí byť spôsobená vysokým podielom tuku, alebo môže mať číselne ideálnu hmotnosť, ale v skutočnosti môže mať problém so zložením tela.

Pomocou denzitometrie je možné zmerať tuk celého tela a tiež jeho regionálne rozloženie (trup, horné a dolné končatiny). Menšie množstvo a podiel svalstva so zvýšeným podielom tuku vedie k zníženej svalovej výkonnosti a zvyšuje sa riziko pádov, a teda aj riziko vzniku zlomenín.

Tuk v centrálnej časti brucha - viscerálne tukové tkanivo, je ukazovateľom budúcej cukrovky, srdcového infarktu a mozgovej príhody.

Opakovaným vyšetrením s časovým odstupom je možné presne zmerať zmeny svalstva a tuku a posúdiť efekt pohybovej aktivity, napríklad pri kondičných tréningoch alebo programoch na chudnutie.

Dohodnúť termín 

0948 943 091