Najmodernejšia liečba bolesti - rázová vlna

„Len vďaka chorobe poznáme cenu zdravia.“

Ortopedická a osteologická ambulancia,

 osteodenzitometria 

MUDr. Miroslava Beňová Baloghová


 - špecializovaná ortopedická ambulancia poskytujúca komplexnú ambulantnú starostlivosť v odbore ortopédia a osteodenzitometria

-zaoberáme sa prevenciou, diagnostikou, liečbou a posudzovaním ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva vo všetkých vekových kategóriách

- posudková činnosť


Disponujeme s najmodernejším prístrojovým vybavením v ambulantnej starostlivosti v oblasti ortopédie a denzitometrie v Nových Zámkoch.

Prečo využiť naše služby ?

Profesionalita


Profesionálny a
zároveň individuálny prístup ku každému klientovi.Kvalifikovaná odbornosť


Pravidelné vzdelávanie na Slovensku a v zahraničí.

Dostupnosť


Výborná dostupnosť v blízkosti centra v Nových Zámkoch.

Modernizácia


Najmodernejšie prístrojové vybavenie, inovácie.

Všetky generácie


Spektrum poskytovaných služieb od novorodencov po seniorov.

Dohodnúť si termín

0948 943 091